Cài Đặt

Với FPT PLay Box 2018 việc cài đặt cực kỳ đơn giản, nhanh gọn chỉ với vài thao tác cắm cục nguồn box, kết nối với Tivi bằng dây HDMI qua cổng HDMI hoặc dây AV qua cổng AV đồng thời kết nối mạng internet nhà bạn bằng dây Lan hoặc Wifi  vậy là bạn đã cài đặt xong box và trải nghiệm thôi.

Không có bài viết nào trong danh mục hiện tại.

© Copyright 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT. Thiết kế bởi Vinaha
Hotline 0967.904.938
'; var ref = ''; var js, id = 'facebook-jssdk'; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js#xfbml=1&appId=" + appId + "&version=v2.0"; js.onload = function () { $('.fb-plugin-chat-container').html('
'); if (detectIsMobile(true)) { var interval = setInterval(function () { var fbDialog = $('#fb-root .fb_dialog'); if (fbDialog && fbDialog.length > 0) { fbDialog .css('display', 'inline') .html('FB Message') .click(function (e) { window.open('//m.me/' + pageId + '?ref=' + ref, '_blank'); }); clearInterval(interval); } }, 250); } }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js); }(document));